Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans
Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans, Maastricht. Uw notaris aan het Vrijthof te Maastricht.

Als notariskantoor bieden wij echter meer dan dat. Wij geven u advies op maat. Niet beperkt tot administratief handelen, maar vooral een totaaladvies. Afhankelijk van uw situatie en uw behoefte kan dit éénmalig zijn of regelmatig terugkerend. Op basis van onze ervaring en in lijn met onze filosofie streven wij echter naar een langdurige zakelijke relatie met u. Dan kunnen wij immers het beste onze vertrouwensrol vervullen. U hoeft zich geen zorgen te maken over uw belangenbehartiging. En u zo kunt genieten van de vruchten van ons werk als notarissen.

 

Zoeken op de website

Vind snel meer informatie over de door u gezochte informatie
  


Brochures

Bereid u voor op een gesprek met de notaris. Bekijk of download de brochures.


Estate planning België

Belgische schenkingen bij Nederlandse notariële akte.

Inwoners van België kunnen door middel van een akte bij een Nederlandse notaris vermogensbestanddelen (zoals geld, aandelen in vennootschappen, obligaties, schuldvorderingen, roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel, voertuigen en kunst)) schenken.
Als Nederlander dient u wel ten minste 10 jaar uit Nederland te zijn geëmigreerd. Als buitenlander dient u langer dan 1 jaar buiten Nederland te wonen.
Over deze schenkingen is zowel in Nederland als in België geen schenkbelasting/registratierecht verschuldigd, mits de schenker nog minimaal 3 jaar na aktedatum blijft leven.
In Vlaanderen geldt voor schenkingen van “familiale ondernemingen” een termijn van 7 jaar.

De notariële akte heeft de volgende voordelen:
–  u kunt zaken schenken terwijl u zich het vruchtgebruik voorbehoudt. Zo behoudt u zelf de inkomsten en de zeggenschap over het geschonkene;
–  de datum van de schenking staat vast;
–  een recht van terugkeer kan worden opgenomen. U kunt daarmee de schenking ongedaan maken in geval de begiftigde voor u overlijdt;
–  u kunt bepalen dat de geschonken goederen en wat daarvoor in de plaats komt privé-eigendom blijven van de begiftigde;
–  een bepaling kan worden opgenomen dat de schenking kan worden ontbonden indien de begiftigde zijn verplichtingen uit de schenkingsakte niet nakomt.

Deze voordelen kent de gewone Belgische handgift niet.
Ook is het natuurlijk mogelijk (volle) eigendom te schenken zonder dat u zich het vruchtgebruik voorbehoudt.
De akten kunnen worden opgemaakt en gepasseerd in het Nederlands, Frans, Duits en Engels

Meer informatie kunt u krijgen bij onze specialisten:

notaris mr. Maurick Giesbers
doorkiesnummer +31433298113
e-mail:m.giesbers@vrijthofnotarissen.nl

en

notaris mr. Rob Steegmans
doorkiesnummer +31433298114
e-mail: r.steegmans@vrijthofnotarissen.nl

Offerte aanvragen?