Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans
Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans, Maastricht. Uw notaris aan het Vrijthof te Maastricht.

Als notariskantoor bieden wij echter meer dan dat. Wij geven u advies op maat. Niet beperkt tot administratief handelen, maar vooral een totaaladvies. Afhankelijk van uw situatie en uw behoefte kan dit éénmalig zijn of regelmatig terugkerend. Op basis van onze ervaring en in lijn met onze filosofie streven wij echter naar een langdurige zakelijke relatie met u. Dan kunnen wij immers het beste onze vertrouwensrol vervullen. U hoeft zich geen zorgen te maken over uw belangenbehartiging. En u zo kunt genieten van de vruchten van ons werk als notarissen.

 

Zoeken op de website

Vind snel meer informatie over de door u gezochte informatie
  


Brochures

Bereid u voor op een gesprek met de notaris. Bekijk of download de brochures.


Statutenwijziging Stichting / Vereniging

Statutenwijziging van een stichting

Een statutenwijziging van een stichting is niet altijd mogelijk. Alleen wanneer de statuten deze mogelijkheid bieden, kan de stichting overgaan tot wijziging. Het is meestal het bestuur van de stichting dat tot de wijziging besluit. De statuten bepalen hoe het besluit totstandkomt.
Soms is goedkeuring van een ander orgaan of een andere instantie vereist. De statuten bepalen dit zelf. Een wijziging moet bij notariële akte geschieden en er dient opgave van gedaan te worden bij de Kamer van Koophandel.

Is een wijziging volgens de statuten niet mogelijk, maar vindt men deze toch noodzakelijk, dan kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het stichtingsbestuur of het openbaar ministerie goedkeuring verlenen om de statuten te wijzigen. De rechter zal hiertoe alleen overgaan als ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting niet bedoeld konden zijn.

Statutenwijziging van een vereniging

Wanneer het de statutenwijziging van een vereniging betreft, dan besluit de algemene ledenvergadering tot de wijziging. Ook bij de vereniging kan goedkeuring van een ander orgaan of andere instantie verlangd worden. De statuten bepalen hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om tot statutenwijziging te kunnen besluiten.

Tenzij de statuten anders bepalen is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist. Is de vereniging bij notariële akte opgericht, dan moet de statutenwijziging ook bij notariële akte plaatsvinden en tevens dient deze wijziging te worden opgegeven bij de Kamer van Koophandel.

Offerte aanvragen?